Joystick Pločica

Joystick Pločica

Joystick Pločica

Joystick pločica se koristi da konektujete standardni PC joystick. Koristi 4 pina jednog porta i koristi jednostavni princip punjenja kondenzatora da pročita analognu vrenost otpora ose joystick-a. Šema je jednostavna, R1 i R2 su pull-up otpornici za dva tastera joystick-a (koji spajaju ili pin 2 ili pin 7 15 pinskog D konektora na GND). Analogni ulazi idu su na pinovima 3 i 6, i čine ih 100K potenciometri do pina 1 (5V). Analogne kontrole idu kroz R3 ili R4, i oni služe da setuju minimalni otpor (2.2K) kada je joystick kontrola na minimumu. Struja kroz ove otpornike puni C2 ili C1 i vreme pražnjenja zavisi od potenciomentra (položaja) u joystick-u + R3 (ili R4). Da bi pročitali vrednosti mi ispraznimo kondenzator, resetujemo pin na ulaz i cekamo da se kondenzator napuni dovoljno da na ulazu imamo 1; dok to čekamo merimo vreme 16bitnim brojačem koji nam daje vrednost baziranu na poziciji joystick-a.

Joystick plocica - gotova - gore

Joystick plocica - gotova - gore

Joystick plocica - gotova - dole

Joystick plocica - gotova - dole