i2ctut1I2C EEPROM Pločica koja uz pomoc I2C (ili IIC) bus-a koji je standardan bidirekcioni bus za komunikaciju izmedju chipova.
Ovaj projekat koristi standardni EEPROM. Ima razlicitih I2C EEPROM-a i skoro svi pasuju u isti socket. Dva signala koja su bitna i cine i2c bus su SDA (podaci) i SCL (takt) i oba su open-collector. Kako cemo mi koristiti samo single master komunikaciju R1 nije neophodan, ali je tu da bi zadovoljio i2c standard.

EEPROM chip moze biti bilo koji standardni i2c EEPROM, na primer: 24C02 (256 bytes), 24C04 (512 bytes), 24C08 (1024 bytes) or 24C16 (2048 bytes), to su sve ‘standard addressing’, mozemo koristiti i 24C32 (4096 bytes) ili 24LC64 (8192 bytes) koji koriste ‘extended addressing’ da bi pristupili vecoj memoriji. Na “manjim” chipovima memorija je u 256 bajtnim “stranicama” i sa standardnim adresiranjem mozemo prirstupiti samo na 8 strana. Stranicno adresiranje je takodje povezano sa adresnim linijama A0/A1/A2, 24C02 koristi sve tri linije tako da mozemo okaciti 8 komada na isti bus, dok na primer 24C04 koristi samo 2 adresne linije te samo 4 komada mogu biti na bus-u.

Plocica - gotova - gore

Plocica - gotova - gore

Plocica - gotova - dole

Plocica - gotova - dole