Tag: keypad

Keypad Plocica

keypada Keypad Plocica je vrlo jednostavan interface prema 4×4 tastaturi.

keypad - gore

keypad - gore

keypad - dole

keypad - dole

keypad - keypad

keypad - keypad

Tags: , , , ,

4×3 keypad na jednom pinu

Kako zakaciti 4×3 keypad na mikro kontroler bez da koristimo brdo pinova (7), smaramo se sa multipleksiranjem … lako, iskoristimo ADC na mikrokontroleru.
Generalna ideja je da napravimo od tastature varijabilni otpornik koji ima razlicitu vrednost za svaki taster, iskoristimo isti kao delilac napona koji dovedemo na ADC ulaz i procitamo taster koji je pritisnut.

Sema i source za PIC (source u mikroC-u) koja cita sa tastature taster i pali odgovarajucu diodu.

read 3x4 keypad over single pin

read 3x4 keypad over single pin

MikroC projekat
C source
HEX

Tags: , , ,
Back to top