I tako pričam ja sa jednim drugarom i spomene mi čovek da prodaje svoj osciloskop “za teren” pošto je kupio neku zverku i ovaj mu stoji. Ždraknem net da vidim šta je tačno GW INSTEK GDS-1022 i zaključim da je odlična stvar za mene za super male pare. Kolega mi doveze spravu, ostavimo je sa strane i nastavimo da meljemo o nekim desetim stvarima… sve u svemu, posle nekog vremena ja poželim da okačim isti na USB pošto jeli “može” cisto da vidim na šta to liči ..

Prva prepreka – win7 64bit – GW INSTEK GDS-1000 drajver za USB ne radi na 64bitnim windoza, potpuni bedak pošto je to običan serijski port … zo, i za to ima rešenje, na brzaka sam prepravio original inf fajl i voila, evo ga 64bitni inf za inset gds-1000 osciloskop

; Windows 2000 and XP setup File for DSO CDC Driver
; Modification for 64bit WIN7 by Bogdan Kecman

[Version] 
Signature="$Windows NT$" 
Class=Ports 
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 

Provider=%DSO% 
LayoutFile=layout.inf 
DriverVer=10/15/1999,5.0.2153.1 

[Manufacturer] 
%DSO%=DSO,ntamd64

[DSO.ntamd64]
%DSO_CDC%=Reader, USB\VID_0558&PID_2009
%DSO_CDC%=Reader, USB\VID_0558&PID_1009

[DSO] 
%DSO_CDC%=Reader, USB\VID_0558&PID_2009
%DSO_CDC%=Reader, USB\VID_0558&PID_1009

[Reader_Install.ntamd64] 
;Windows2000 

[Reader_Install.NTx86] 
;Windows2000 

[DestinationDirs] 
DefaultDestDir=12 
Reader.NT.Copy=12 

[Reader.NT] 
include=mdmcpq.inf	;for VISTA driver installation
CopyFiles=FakeModemCopyFileSection
;CopyFiles=Reader.NT.Copy 
AddReg=Reader.NT.AddReg 

[Reader.NT.Copy] 
usbser.sys 

[Reader.NT.AddReg] 
HKR,,DevLoader,,*ntkern 
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys 
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider" 

[Reader.NT.Services] 
AddService = usbser, 0x00000002, Service_Inst 

[Service_Inst] 
DisplayName = %Serial.SvcDesc% 
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER 
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START 
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL 
ServiceBinary = %12%\usbser.sys 
LoadOrderGroup = Base 

[Strings] 
DSO = "DSO" 
DSO_CDC = "DSO" 
Serial.SvcDesc = "USB Serial emulation driver" 

Free Wave software inside VirtualBox

FreeWave

Kaboom, i sada se gds-1000 vidi lepo kao com port. Na žalost ovaj patetični software koji ide uz instek DSO ne radi na WIN7 no ništa niste propustili, software daje mogućnost da vidite ekran osciloskopa i da mu zadate par naredbi, ništa više, ono što jeste zgodno je LabView drajver koji sada radi te direktno iz LabView možete da merite vrednosti osciloskopom ili direkt kroz bilo koji terminal možete da pričate sa osciloskopom (ili npr napišete neki svoj software za priču sa istim)…. Da, ako imate VirtualBox i u njemu neki XP, možete (kada instalirate drajvere za 64bitni host) da propustite usb na virtuelnu mašinu i odatle koristite ovaj očajni app.

Doduše program pokazuje neke vrlo lepe mogućnosti DSO-a kao što je akvizicija podataka “na daljinu”

Akvizicija podataka

Akvizicija podataka

Da ne budem shvaćen pogrešno, sam osciloskop je odličan, samo je sw koji ide uz njega – patetika