serialRS232 Plocica koristi MAX232 5V -> RS232 converter chip. On konvertuje 0-5V TTL nivoe sa pinova mikrokontrolera na +/- 12V nivoe potrebne za RS232. Kao sto je uobicajeno za ovakve chipove, invertuje podatke prilikom shiftovanja nivoa. PIC USART je dizajniran da to kompenzije ali ako pravite seriski port softwerski, morate na to da obratite paznju.

RS232 - gore

RS232 - gore

RS232 - dole

RS232 - dole